Regler och arrangemang

Läs mer om våra regler och information om olika arrangemang

Nedan finner ni FK Fenans regler för våra olika event. Specifika regler för mestefiskare listas under Mestefiskare-sidan.

GGA-fiske

GGA-fiske är en tävling som sätter er mångsidighet på prov. För att ta hem första priset behöver du den längsta sammanlagda totallängden på, fem abborrar , tre gösar och två gäddor.

För att delta behöver ni följa dessa regler;
Max tre tävlande per båt, samt max tre spön per båt , det vill säga, fiskar du på egenhand i båt får du använda dig utav tre spön, åker ni tre i en båt , ett spö per person. Flytväst/flytoverall ska användas om ni använder båt.

Rapportering av fångst sker löpande via appen , alternativt skickat foto till tävlingsledaren. Fiske mellan 08:00 och 20:00 i valfritt fiskevatten.

FK Fenans Gäddfiskeserie

Tävlingen arrangeras vid fyra tillfällen under året.
Tävlingsvattnet utses av styrelsen och därefter av de tävlande vid varje tillfälle.
Tävlingstiden skall vara minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08.00.
Tävlingstiden längd beslutas för varje tillfälle, beroende på väder och eventuell fikapaus.
Tävlande har egen båt eller plats i båt.
Tävlande skall vara tillbaka på startplatsen på beslutad tid.
Fiske får ske med endast ett spö per deltagare.
Mete med levande bete är tillåtet.
Fisk kan återsättas med väl dokumenterat foto med fisken på måttbrädan.
De tre längsta gäddornas sammanlagda längd räknas per fisketillfälle.
Vandring pris till den som får de lägsta platssiffrorna 2 av 3 tävlingar, vid samma platssiffra vinner den som har den längsta gäddan.
Vandringspris efter Fenas regler.
Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.
Anmälan sker före start på plats, eller på annat påtalat sätt.

FK Fenans Gösfiske

Tävlingen förlägges vecka 26 eller 27 i Hären.
Tävlingstiden är 18.00 till 24.00.
Tävlande har egen båt eller plats i båt.
Fiske får ske med två spö per deltagare.
Fiske sker med artificiella beten och mete med levande bete.
Minimått som är 45 centimeter.
Vandringspris till tyngsta gös.
Djuprigg ej tillåtet.
Flytvästen, flytoverall och likvärdigt skall bäras.
Startavgiften är 50 kronor per deltagare och delas båten med den tyngsta gösen.

FK Fenans Abborrfiske längd serie

Tävlingen förläggs fyra gånger under året.
Tävlingstiden är minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08:00.
Tävlande får inte fiska i vattnet från måndagen till tävlingsdagen.
Tävlande har sin egen båt eller plats i båt.
Fisket får ske med ett spö per deltagare. Antalet i båten avgör varje båt för sig.
Ekolod och gps är tillåtet.
Fisket sker med artificiella beten, mete med agn är tillåtet.
Om fisken ej skall återutsättas, skall den avlivas.
Mätbräda eller liknande tillhandahålles av arrangören.
Fisken kan fotograferas på mätbräda, om man vill släppa tillbaka fisken.
Segrar gör den som har den största sammanlagda längden av 3 abborrar.
Vandringspris till de två sammanlagda med lägsta plattsiffror.
Vid lika platssiffra, avgör de längsta abborrar 2 av 3 tävlingar
Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdag.
Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.

FK Fenans Abborrfiske

Tävlingen innehåller 4 deltävlingar, eller ett KM, som förläggs till lördagar/lördag under hösten.
Tävlingstiden är minst 4 timmar, med beräknad start tidigast 8:00.
Tävlande har sin egen båt eller plats i båt.
Ekolod och GPS är tillåtet.
Fisket sker med ett spö per deltagare, pimpel, jigg, drag, agnadkrok etc, är tillåtet.
Fisken skall avlivas.
Endast abborre räknas och högsta totalvikt, Vid lika vikt räknas antalet.
Vid lika platssiffra räknas högsta vikt på 3 av 4 tävlingar
Vandringspris vid serie/KM, vid serie räknas de tre sammanlagt lägsta siffrorna.
Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdagen.
Flytväst, flytoverall eller likvärdigt skall bäras.

FK Fenans båtfiske

Tävlingen förläggs till andra söndagen i september i Hären.
Tävlingstiden är minst 4 timmar med beräknad start tidigast 08:00.
Tävlande har egen båt eller plats i båt, ett lag består av två personer.
Fisket får ske med ett kastspö per deltagare.
Ekolod och GPS är tillåtet.
Fisket sker med artificiella beten, agnad krok är förbjudet.
Poäng delas ut, 10 poäng per gädda, 2 poäng per abborre, Minimilängd gädda 40 cm.
Om någon är själv i båten ges 10 poäng för gädda och 4 poäng för abborre.
Vandrings delas ut till största gädda och största abborre.
Flytväst, flytoverall eller liknande skall bäras.

12 Timmars pimpel

Tävlingen förläggs till senare delen av vintern.
Tävlingen gäller tremannalag.
Endast abborre räknas.
Segrar gör det lag som har störst sammanlagd vikt.
Tävlingen startar 06:00 och slutar 18:00, då skall vara tillbaka på startplatsen.
Tävlande väljer själva vatten, under förutsättning att de har tillstånd för fisket.
Vandringspris till det segrande laget.
Anmälan senast torsdag kväll före tävlingsdag.

FK Fenans årliga utlottning på fiskeregistrering

Alla medlemmar som anmäler fiskar över viktgränserna som finns listade nedan, erhåller en lott per fisk till vår årliga utlottning. Max 5 lotter per art på fiskar över viktgränserna.